راهنمای دریافت کد رهگیری مالیاتی

آموزش نحوه دریافت کد رهگیری مالیاتی

1- ابتدا وارد سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir شده سپس بر روی ثبت نام الکترونیک (در صورتی که پیش از این ثبت نام نکرده اید) کلیک نمایید.

2- پس از ورود به صفحه پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیکی مالیاتی ، بر روی گزینه ورود به پیش ثبت نام الکترونیک کلیک نمایید.

3- پس از ورود به صفحه میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی ، اطلاعات درخواستی را با توجه به شخصیت حقیقی یا حقوقی بودن ، تکمیل کرده و سپس گزینه ورود به ثبت نام را انتخاب نمایید.

4- پس از مشاهده صفحه زیر ، بر روی پیش ثبت نام جدید کلیک نمایید.

5- اقدام به درج اطلاعات درخواستی در سامانه پیش ثبت نام الکترونیک نمایید.

6- پس از مشاهده صفحه زیر، کد ارسال شده به شماره تلفن همراه ثبت شده در مرحله قبل را در قسمت مربوطه درج نموده و گزینه ثبت کد فعالسازی را انتخاب کنید.

7- پس از ورود به صفحه مشاهده شده در زیر، اقدام به درج تاریخ تولد و سپس گزینه استعلام اطلاعات و ادامه ، را انتخاب نمایید.

8- پس از مشاهده صفحه زیر و تکمیل نمودن اطلاعات درخواستی در صورت وجود مغایرت اقدام به اصلاح اطلاعات نمائید در صورت صحیح بودن اطلاعات اقدام به تایید اطلاعات و دریافت کد رهگیری نمایید.

نکات مهم و قابل توجه :

کد رهگیری صرفا در صورت تکمیل ثبت نام قابل استفاده میباشد . لذا با انجام پیش ثبت نام ، پذیرندگان علیرغم دریافت کد رهگیری ، امکان دریافت پایانه را نخواهند داشت.

کد پستی به همراه کد ملی/ شناسه ملی و سایر اطلاعات مرتبط با پرونده مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کنترل می گردد و در صورت مغایرت با اطلاعات اعلام شده بابت دریافت پایانه فروش ، درخواست مورد نظر مردود خواهد شد و امکان فعالیت پایانه فروش درخواست شده ، میسر نخواهد بود.

برای پذیرندگانی که محل کسب ثابت و مشخصی ندارند لازم است کد پستی محل اقامت قانونی در پرونده مالیاتی درج گردد.